HANDEL MATERIAŁAMI KOLEJOWYMI STAROUŻYTECZNYMI

mail3

poczta@rwscetus.pl

phone3 +48 59 841 01 67, +48 59 841 01 56

Oferujemy:

Materiały kolejowe staroużyteczne w postaci:

szyny

szyny normalnotorowe S49 i S60

akcesoria

podkładki żebrowe

wkręty kolejowe 49A, 60A

łubki kolejowe

pierścienie sprężyste

łapki kolejowe

śruby kolejowe

nakrętki kolejowe

części rozjazdowe

podkłady

betonowe, żelbetowe - uzbrojone i nieuzbrojone

drewniane

W związku z prowadzoną działalnością w 2012 roku zrealizowano projekt:
„Podniesienie konkurencyjności firmy RWS CETUS Rafał Safader poprzez wprowadzenie nowego produktu – szyny długiej”.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

wspierane