HANDEL MATERIAŁAMI KOLEJOWYMI STAROUŻYTECZNYMI

mail3

poczta@rwscetus.pl

phone3 +48 59 841 01 67, +48 59 841 01 56

Oferujemy:

Materiały kolejowe staroużyteczne w postaci:

szyny

{slider szyny normalnotorowe S49 i S60|closed|icon|icon} {/sliders}

akcesoria

{slider podkładki żebrowe|closed|icon|icon} {slider wkręty kolejowe 49A, 60A|icon|icon} {slider łubki kolejowe|icon|icon} {slider pierścienie sprężyste|icon|icon} {slider łapki kolejowe|icon|icon} {slider śruby kolejowe|icon|icon} {slider nakrętki kolejowe|icon|icon} {slider części rozjazdowe|icon|icon} {/sliders}

podkłady

{slider betonowe, żelbetowe - uzbrojone i nieuzbrojone|closed|icon|icon} {slider drewniane |closed|icon|icon} {/sliders}

W związku z prowadzoną działalnością w 2012 roku zrealizowano projekt:
„Podniesienie konkurencyjności firmy RWS CETUS Rafał Safader poprzez wprowadzenie nowego produktu – szyny długiej”.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

wspierane