HANDEL MATERIAŁAMI KOLEJOWYMI STAROUŻYTECZNYMI

mail3

poczta@rwscetus.pl

phone3 +48 59 841 01 67, +48 59 841 01 56

MATERIAŁY KOLEJOWE STAROUŻYTECZNE

b

Oferujemy materiały kolejowe staroużyteczne w postaci:

  • szyn kolejowych
  • acesoriów kolejowych
  • podkładów kolejowych betonowych uzbrojonych i drewnianych

Czytaj więcej...

 ZŁOM STALOWY POCHODZENIA KOLEJOWEGO

c

Oferujemy złom kolejowy w postaci:

  • szyn kolejowych
  • akcesoriów kolejowych
  • oraz złom stalowy i kolorowy

Czytaj więcej...

W związku z prowadzoną działalnością w 2012 roku zrealizowano projekt:
„Podniesienie konkurencyjności firmy RWS CETUS Rafał Safader poprzez wprowadzenie nowego produktu – szyny długiej”.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

wspierane