HANDEL MATERIAŁAMI KOLEJOWYMI STAROUŻYTECZNYMI

mail3

poczta@rwscetus.pl

phone3 +48 59 841 01 67, +48 59 841 01 56

Firma RWS Cetus oferuje do sprzedaży materiały kolejowe staro-użyteczne. Zajmujemy się także obrotem złomem stalowym i kolorowym.

Świadczymy także usługi w zakresie:

  • wymiany podkładów,
  • demontażu szyn oraz elementów infrastruktury kolejowej,
  • logistyki.

W związku z prowadzoną działalnością w 2012 roku zrealizowano projekt:
„Podniesienie konkurencyjności firmy RWS CETUS Rafał Safader poprzez wprowadzenie nowego produktu – szyny długiej”.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

wspierane