HANDEL MATERIAŁAMI KOLEJOWYMI STAROUŻYTECZNYMI

mail3

poczta@rwscetus.pl

phone3 +48 59 841 01 67, +48 59 841 01 56

kontakt

RWS CETUS Rafał Safader
NIP 842-100-39-22
ul. Jaracza 25A
76-200 Słupsk, POLAND
tel. +48 59 841 01 67
tel. +48 59 841 01 56
fax. +48 59 723 22 00
email: poczta@rwscetus.pl
www : www.rwscetus.pl

Kontakt

W związku z prowadzoną działalnością w 2012 roku zrealizowano projekt:
„Podniesienie konkurencyjności firmy RWS CETUS Rafał Safader poprzez wprowadzenie nowego produktu – szyny długiej”.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

wspierane